Türkiye Petrolleri Mh 02000 Adıyaman TÜRKİYE

Adıyaman'ımızı Tanıyalım

Anasayfa » Adıyaman

Sanayi Tarihçesi
 
Adıyaman’ının sanayi ile tanışma tarihi 1955’tir. Tekstil sektörü ile ilgili entegre bir tesisin kurulması amacıyla 1955 tarihinde “Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayi Türk Anonim Şirketi kurulmuş ve 1967 yılında üretime geçmiştir. 1973–1975 tarihleri arasında Çimento, Süt ve Yem Fabrikası tesislerinin Adıyaman’da kurulması ile ilgili etüt proje bazında birtakım çalışmalar başlatılmıştır.
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde uygulanan devlet yardımları ve teşvikler ile temin edilen uzun vadeli ucuz maliyetli kredilerle sanayide ve yatırımlarda gözlemlenebilir bir hareketliliğin oluştuğu ancak, alınan kredilerin iyi değerlendirilememesi ve yatırımcıların yönlendirilememesi nedeniyle arzulanabilir bir yatırım hamlesinin yapılamadığı görülmektedir. 1988 yılından sonra birtakım tekstil ve un fabrikaların faaliyete geçmesiyle yatırımlarda nispi bir artışın olduğu görülmektedir. 
 
Adıyaman’ın Bugünkü Sanayi Durumu;
 
5084 ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile ilgili Yasaların yürürlüğe girmesiyle yatırım artışlarında ve istihdamda büyük artışlar olmuştur.
Zamanında ve rasyonel kararlarla Türkiye genelinde gelen taleplerin değerlendirilmesi ve yatırma dönüşmesi bakımında il çok iyi bir performans göstermiştir. 100’ün üzerinde gelen taleplerin tamamı değerlendirilerek, öncelikli olarak en fazla istihdam, en yüksek katma değer yaratacak ve ileri teknoloji gerektiren sektörler öncelikli olarak değerlendirmeye alınarak arsa tahsis işlemleri yapılmış, tahsisi yapılan parseller üzerinde fabrikalar yapılarak birçoğu faaliyete geçmiştir.
Genel olarak il ve ilçelerinde Sanayi Sicil Belgesi almış 449 tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin tamamı fiili olarak üretim yapmaktadır. Sanayi yatırımları içerisinde tekstil ve gıda sektörüne yapılan yatırımların yoğunluğu dikkati çekmektedir.
 
Özetle Adıyaman Sanayisi;
 • Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olmakla birlikte son yıllarda özelikle tekstil, gıda ve mermer sektörü yatırımlarında sanayileşme eğilimi görünmektedir.
 • Sanayi büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler şeklinde şekillenmiştir.
 • Sanayi işletmelerinin büyük bir çoğunluğu il merkezindedir.
 • Özel sektör kamu sektörüne göre daha fazla katma değer meydana getirmiştir.
 • Sanayi sektörü içerisinde tekstil sanayisinin gıda sektörüne göre daha fazla katma değer meydana getirdiği görülmektedir.
 • Darboğazda olan tesisler genellikle ham madde, Pazar noksanlığı ve ağırlıklı olarak da işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle problemler yaşamaktadır.
 • En önemli yer altı zenginliği petroldür.
 • Özel sektör üretimleri ile birlikte ülkemiz ham petrolünün yaklaşık %20’si Adıyaman bölgesinde üretilmektedir.
 • Maden kaynakları bakımından oldukça zengin potansiyele sahiptir.
 
SANAYİ PROFİLİ
 
 
Bu gün itibariyle İlimiz genelinde merkez ve ilçeler dahil, değişik alan ve sektörde sanayi sicil belgesi almış 449 işletmemiz mevcut olup,  bu işletmelerde 13.267 kişi istihdam edilmektedir. İl genelinde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda, % 24 ile Tekstil ürünleri imalatı, % 21’lik bir oran ile Gıda ürünleri imalatı sektörlerinin ilk iki sırada olduğu görülmektedir.
Diğer sektörler sırasıyla;
      %  18 Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler;
       %  12 Enerji
      %   8 Ana Metal (Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller),
      %   6 Mobilya imalatı
      %   4 Petrol ürünleri
      %   2 Lastik ve plastik ürünleri imalatı,
      %   1 Kimyasal Ürünler (Kimya-Gübre)
      %   1 Makine imalatı, tarım makineleri, elektrikli makineler
      %   3 Diğer (Çimento, Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Deri ve deri ürünleri);
şeklinde dağılım göstermektedir.
 
Bölgelere göre bir değerlendirme yaptığımızda, sanayi işletmelerinin
 • % 38,86 Marmara Bölgesinde,
 •  % 21,54 İç Anadolu Bölgesinde,
 •  % 14,25 Ege Bölgesinde,
 •  %   9,60 Akdeniz Bölgesinde,
 •  %   8,46 Karadeniz Bölgesinde,
 •  %   4,63 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde,
 •  %   2,65 Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülmektedir.
    
   Adıyaman İlinde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 449’dur. Toplam sanayi işletmesi içerisinde % 0.3’lük bir oran ile sanayisi gelişmekte olan iller arasında yer almaktadır.
Adıyaman ilinde lider sektörler Tekstil ürünleri ve Giyim sektörüdür. Sanayi çalışanlarının %60’i Tekstil Ürünleri Sektöründe istihdam edilirken, %14’ü Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Ürünleri imalatı sektöründe, %10’si Petrol Ürünleri imalatında istihdam edilmektedir. İstihdamın % 84’ü işçi, % 3’ü mühendistir. Adıyaman ilinde bulunan sanayi işletmelerinin %28’i mikro ölçekli, %58’i küçük ölçekli, %12’si orta ölçekli, % 2’si büyük ölçekli işletmelerdir.
Sanayi işletme sayılarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki İllere göre bir değerlendirilmesi yapıldığında;
 
 •             % 53,11 Gaziantep,
 •             % 16,31 Şanlıurfa,
 •             %   8,40 Diyarbakır,
 •             %   7,23 Mardin,
 •             %   5,88 Adıyaman,
 •             %   4,08 Batman,
 •             %   3,39 Kilis,
 •             %   1,60 Şırnak yer almaktadır.
 
 
 
 
 
 
YATIRIM TEŞVİKLERİ
Adıyaman İlinin de içinde bulunduğu, 23 İli kapsayan özel sektöre yönelik olarak geliştirilen Cazibe Merkezleri Programının (CMP) uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 11/01/2017 Tarih ve 29945 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
         Adıyaman ilinin 6. Bölge Teşviklerinden yararlanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 22/02/2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Adıyaman’da Organize sanayi Bölgeleri içinde yapılan yatırımlar 6. Bölge teşviklerinden faydalanmaktadır.
 
2018 Yılında Alınan Yatırım Teşvik Belgeleri İstatistik Bilgileri
 
SEKTÖR
BELGE SAYISI
YATIRIM TUTARI
(MİLYON TL)
GERÇEKLEŞEN İSTİHDAM
Enerji
4
17
6
Dokuma ve Giyim
22
102
3155
Lastik Plastik
1
8
18
Altyapı-belediye
1
2
--
Madeni Eşya
1
20
14
Eğitim
1
4
40
Hizmet-Diğer
1
3
20
İstihraç ve İşleme
2
34
47
Gıda ve İçki
1
1
10
Kimya
1
1
12
Makina İmalat
1
3
4
TOPLAM
36
195
3326
 
İlde Öne Çıkan Yatırım Alanları
 
 
Potansiyeli Değerlendirmeye Yönelik Yatırımlar
Doğal kaynak potansiyelini meydana getiren, tarım ve hayvancılık ile orman ve maden sektörlerine dayalı olarak yapılabilecek yatırımlar, yatırım grupları temelinde aşağıda verilmiştir.
Tarım Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar
 
Ülkemizde tarım sektöründe önemli gelişmeler olmakla birlikte gerek hayvansal, gerekse bitkisel üretimde istenilen verimlilik düzeyine erişilememiştir. Bitkisel üretim, pazarlanabilir, işleme özelliği ve katma değeri yüksek ürünler doğrultusunda yeterli değişimi gösterememiştir.
Tarım sektöründe gerçekleştirilebilecek yatırım belirlenmiştir.
 • Sert Buğday Üretimine Yönelik Yatırımlar,
 • Renkli Pamuk Üretimine Yönelik Yatırımlar,
 • Seracılık ( Sebze ve Süs Bitkisi ) Yatırımlar,
 • Bağ-Bahçe Yatırımları,
 • Meyve ve Sebze Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar,
 • Ceviz, Badem ve Antep Fıstığı Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar,
 • Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Yatırımlar,
 • Damızlık ( Hibrit ) Tohum Üretim Tesisi,
 • Susam Yağı, Tahin, Pekmez ve Helva Üretim Tesisi,
 
Hayvancılık sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar
 
Yıllardır bitkisel ve hayvansal üretim arasında denge kurulamamış, son yıllarda bu denge hayvancılık aleyhine bozulmuştur. Bu olumsuz yapının ortadan kaldırılmasına yönelik besicilik yatırımlarının artırılması gerekmektedir.
 • Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi,
 • Arıcılık ve Bal Üretimine Yönelik Yatırımlar,
 • Tiftik Keçisi yetiştiriciliği,
 • Et Besiciliği,
 • Süt Besiciliği,
 • Yumurta tavukçuluğu,
 • Et Tavukçuluğu,
 • Hindi Yetiştiriciliği,
 • Devekuşu Yetiştiriciliği,
 
Maden Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar
Yer altı zenginliği yüksek olmasına rağmen, petrolün dışındaki maden varlığından bugüne kadar yeterince istifade edilememiştir. İlimiz Maden potansiyeli yönünden  irdelendiğinde özellikle son yıllarda  bölgede yapılan arama çalışmalarında  önemli bir mermer rezervinin varlığı tespit edilmiştir.
Maden sektöründe yapılabilecek 4 yatırım belirlenmiştir.
 • Bakır Madeni Ocak İşletmeciliği,
 • Linyit Kömürü Ocak İşletmeciliği,
 • Mermer Ocak İşletmeciliği
 • Mermer İşleme Atölyeleri
 
Diğer Sektörlerde Yapılabilecek Yatırımlar
 • Gıda Sanayi Sektörü
 • Turizm Sanayi Sektörü
 • İnşaat Sanayi Sektörü
 • Yer Altı Kaynaklarına Dayalı Maden, Petrol Sanayi Sektörü
 • Orman Ürünlerine Dayalı ve Mobilya Sanayi Sektörü
 • Yedek Parça Sanayi Sektörü
Genel İmalat Sanayi 
 
 
 
A) İLİN TİCARET YAPISI
 
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin diğer illeri gibi Adıyaman'da da iç ticaret ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Mevcut sanayi yapısında tarımsal kaynak potansiyeline bağlı olarak gelişme göstermiştir.
Temel gıda maddelerinin büyük çoğunluğu ile dayanıklı tüketim mallarının hemen, hemen tamamı başta Gaziantep ve Adana illeri olmak üzere diğer merkezlerden temin edilmektedir.
El sanatlarına yönelik olarak kilim, savan ve el dokuma halıları üretilmekte ve çevre illerle birlikte diğer illere gönderilmektedir. Bunların dışında tarım ürünleri yanında tekstil sektöründe üretimi gerçekleştirilen iplik de diğer illere gönderilmektedir.
Tarım ürünleri içerisinde buğday, arpa, nohut, mercimek, pamuk, tütün, fıstık ve üzüm gibi ürünler özellikle komşu illere gönderilmektedir.
Büyük yatırım ve sermaye gerektirmeden yapılan el sanatlarına yönelik ürünlerin pazarlanması, ticari hayata canlılık kazandırmakla birlikte bu sanatların gelişimine de katkıda bulunmaktadır.
Ticari ve ekonomik hayatı meydana getiren kuruluşlar olarak; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Meslek Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları bulunmaktadır.
 
 
B) İLİN DIŞ TİCARETİ
 
1- Adıyaman İline Ait İhracat Bilgileri
 
 
YILLAR
İHRACAT DEĞERİ ($)
2010
71.638.694
2011
61.222.595
2012
104.826.308
2013
97.589.995
2014
332.434.505
2015
542.819.575
2016
338.329.272
2017
131.622.788
2018
81.425.317
 
 
 
 
2-İhracatın Sektörlere Göre Dağılımı
FASIL
FASIL ADI
İHRACAT MİKTARI ($)
SEKTÖRÜN İL
İHRACATINDAKİ PAYI (%)
61
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
23.735.166
29
62
Hububat
17.742.980
22
10
Eczacılık Ürünleri
9.963.414
12
7
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
5.726.779
7
94
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar
4.637.895
6
30
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
2.887.349
4
84
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
2.808.372
3
60
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
2.585.755
3
52
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
2.102.069
3
 
Diğer
9.235.212
11
TOPLAM
81.425.317
100
 
4- Adıyaman İline Ait İthalat Bilgileri
 
YILLAR
İTHALAT DEĞERİ ($)
2010
85.424.804
2011
88.958.572
2012
35.585.231
2013
44.037.401
2014
51.280.176
2015
42.897.842
2016
51.820.467
2017
89.071.727
2018
41.835.371
 
5- İthalatın Sektörlere Göre Dağılımı
FASIL
FASIL ADI
İTHALAT MİKTARI ($)
SEKTÖRÜN İL
İTHALATINDAKİ PAYI (%)
52
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
12.841.600
31
85
Canlı hayvanlar
8.753.909
21
84
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
8.287.690
20
39
Plastikler ve mamulleri
4.409.963
11
1
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
2.215.843
5
94
Sentetik ve suni devamsız lifler
902.694
2
68
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı
754.630
2
70
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem
748.793
2
7
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler
523.766
1
 
Diğer
2.396.483
5
TOPLAM
41.835.371
100
 
 
 
 
 
 
 
 
C) ADIYAMAN İLİ MARKA VE PATENT İSTATİSTİKLERİ
 
 
1-Marka Başvuru Ve Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı
 
2-Patent Başvuru Ve Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı
 
 
D) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
1- Adıyaman Merkez Organize Sanayi Bölgesi
 • Adıyaman Merkez OSB’de İlk çalışmalar 1991 yılında başlamış 1995 yılında yapılan kamulaştırma ile 150 hektar alan üzerine kurulmuştur.
 • 2004 yılında 34 hektarlık alan ilave edilmiş ve 2013 yılında da 107 hektarlık ilave alanla birlikte toplam alan 291 hektara ulaşmıştır.
 • Adıyaman OSB’de 150 sanayi parseli oluşturulmuştur.
 • Cazibe Merkezleri Programının yürürlüğe girmesiyle ilimize gelen yatırım yeri taleplerini karşılamak için Merkez OSB’de yer kalmadığından 3. genişletme çalışması başlatılmıştır. Genişletilecek alanın büyüklüğü 65 Hektardır.
2- Besni Organize Sanayi Bölgesi Genel Bilgiler
 • Besni Organize Sanayi Bölgesi 2002 yılında yer seçim çalışmaları başlatılmış, 09.06.2005 tarihinde 230 sicil numarasıyla tüzel kişiliği tescil edilmiştir.
 • Besni OSB 124 hektar alandan oluşmaktadır.
 • Besni OSB alanı içerisinde bulunan şahıslara ait mülkiyetlerin yaklaşık % 60 lık kısmının kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır. Kalan kısmın kamulaştırma işlemi devam etmektedir.
 • Besni OSB’de 47 sanayi parseli bulunmaktadır.
 • Besni OSB’nin imar, altyapı ve parselasyon planları tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulmuştur.
3- Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Genel Bilgiler
 • Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi imar sınırı, toplamda 110 hektarlık alandan oluşmuş olup 2 etaba bölünmüştür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylı mer’i imar planında I. etap 50 hektardan oluşurken II. etap 60 hektarlık alandan oluşmaktadır.
 • Toplamda 36 adet sanayi parseli bulunmaktadır. I. etap sınırları dahilinde 11 adet sanayi parseli  II. etapta 25 adet sanayi parseli yer almaktadır.
 • I. etabın imar planı, kamulaştırma, parselasyon, altyapı ve elektrik şebekesi uygulamaları tamamlanmış olup yatırımcıların hizmetine sunulmuştur.
 • II. etabın imar planı ,kamulaştırma ve parselasyon uygulamaları hazırlanmış olup sadece altyapı yapım işi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla II. etabın altyapı yapım işi ihale edilerek çalışmalara başlanacaktır.
4- Kahta Organize Sanayi Bölgesi Genel Bilgiler
 • Adıyaman Kahta Organize Sanayi Bölgesi imar sınırı, toplamda 160,50 hektarlık alandan oluşmuş olup 2 etaba bölünmüştür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylı mer’i imar planında I. etap 95,69 hektardan oluşurken II. etap 64,81 hektarlık alandan oluşmaktadır.
 • Toplamda 71 adet sanayi parseli bulunmaktadır. I. etap sınırları dahilinde 55 adet sanayi parseli bulunmakta olup 16 adet sanayi parseli II. etapta yer almaktadır.
 • I. etabın imar planı, kamulaştırma, parselasyon, altyapı ve elektrik şebekesi uygulamaları tamamlanmış olup yatırımcıların hizmetine sunulmuştur.
 • Cazibe Merkezleri Programının yürürlüğe girmesiyle ilimize gelen yatırım yeri taleplerini karşılamak için Kahta OSB 2.etap Altyapı inşaatı Yatırım programına alınacaktır.     
5- Adıyaman Mermer İhtisas OSB
Adıyaman Mermer İhtisas OSB, 22/12/2017 tarihinde 340 Sicil numarası ile tescil edilmiş olup sektör grubu mermer ihtisastır. Bakanlığımızın 19/11/2017 tarih ve 4608 sayılı yer seçim talimatı ekinde yer alan iş ve işlemlerin yapılması yönünde çalışmalar başlatılmış olup kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

 

 
 
Kurumumuz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: